Kløe i underlivet - asan

Kløe i underlivet

Asan kløe i underlivet

Kløe i underlivet kan være svært ubehagelig, men skyldes som oftest en helt ufarlig tilstand.

Kløe i underlivet – et symptom på en rekke tilstander

Det finnes mange ulike årsaker til at man opplever slik kløe – daglig er vi utsatt for ulike kjemikalier i miljøene vi omgås og i produktene vi bruker. Noen ganger holder det å bytte ut såpen, andre ganger kan kløe i underlivet være et symptom på en infeksjon eller hudsykdom som krever behandling.

De vanligste årsakene til kløe i underlivet er:

Kløe i underlivet oppleves naturligvis ulikt hos menn og kvinner, og må i noen tilfeller behandles ulikt. Les mer om årsakene til kløe i underlivet her: