Virusinfeksjoner - asan

Virusinfeksjoner i underlivet

Virusinfeksjoner kan være kroniske eller akutte, og er i dag nesten like hyppige som soppinfeksjoner.

Symptomer på virusinfeksjoner

Symptomene kan være de samme som ved kontakteksem og soppinfeksjoner – kløe, svie og irritasjon både utvendig og innvendig i underlivet.

Herpesvirus forårsaker ofte utbrudd med blemmer og sår, men kan også være helt symptomfritt.

Kondylomvirus kan gi kjønnsvorter, men du kan også ha viruset i underlivet uten å oppleve symptomer. Kondylomvirus overføres ved seksuell kontakt, og man kan smitte andre selv om man ikke har synlige kjønnsvorter. Tørr og irritert hud på grunn av overdreven såpebruk er gjerne lettere mottakelig for infeksjoner